Arias

24 teksty – auto­rem jest Arias.

Płonień na dłoni

Trzy­mam świecę ze swoim imieniem.
Niosę do ce­lu, który wyznaczę.
Tak, mogę zdmuchnąć.
Tak, może zgasnąć.

W drodze spo­tykam in­nych niosących świece.
Niosą do ce­lu lub już dotarli.
Tak, mogę im zdmuchnąć.
Tak, zdmuchnąć mi mogą.

I masze­ruję przez życie z la­tar­nią na dłoni.
Pil­nuję tyl­ko, by nie zgasł mój płomień.
Tak sa­mo jak in­nym po­magam w ciemności,
tak sa­mo in­ni wska­zują mi drogę. 

wiersz • 12 stycznia 2018, 19:55

Cena wiary

Ile dałbym by zat­rzy­mać czas
Ile dałbym by uchwy­cić chwilę
- Życie

Ile dałbym byś dał szczęście
Ile dałbym byś od­dał chwilę
- Życie

Ile dałbym bym za­pom­niał wszys­tko
Ile dałbym bym za­pom­niał Ciebie
- Życie

Mar­ne od­dam Tobie
Mar­ne ofiaruję Ci
- Boże 

wiersz • 12 stycznia 2018, 19:47

Aż gdyby

A gdy­by tak spełnić sen
A gdy­by tak uśmie­chnąć się
A gdy­by tak
Gdy­by oj gdyby

A gdy­by tak znów poz­nać Cię
A gdy­by tak ciepło uścisnąć
A gdy­by tak
Gdy­by tyl­ko gdyby

A gdy­by tak Cię zaczarować
A gdy­by tak za­kochać się
A gdy­by tak tyl­ko raz
Gdy­by aż gdyby 

wiersz • 12 stycznia 2018, 19:46

Chwila słabości

Uto­pię dziś myśli
w fior­dzie norweskim.

Po­pat­rzę na chmury
przez oczy zamknięte.
Usłyszę w słuchaw­kach
szum chłod­ne­go wiatru.

Przep­ro­wadzę dialog z nikim,
mówiąc wszys­tko o niczym. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 19:45

***

Uwiel­biam tak pat­rzeć na Ciebie z pożądaniem.
Uwiel­biam tak dot­knąć Cię nieraz naprawdę.
Uwiel­biam tak leżeć ciałem do ciała.
Uwiel­biam, uwiel­biam, uwielbiam.

Tak lu­bię oglądać Cię na­go.
Tak lu­bię całować nie w usta.
Tak lu­bię chichotów Twych słuchać.
Tak lu­bię, tak lu­bię, tak lubię.

Kocham jak jes­teś tak blisko.
Kocham jak ścis­kam Cię mocno.
Kocham jak się spełnia sen.
Kocham, kocham, kocham
Cię. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 lipca 2017, 22:29

***

Czy puls płynie,
Czy nie płynie,
Ser­ce zaw­sze we mnie bije.

Mam swój rozum.
Nieko­nie­cznie dob­rze myśli,
Lecz na szczęście
Bi­je we mnie zaw­sze serce.

Czy go słucham,
Czy nie słucham,
Ser­ce zaw­sze słusznie prawi.

Mam swe nogi.
Nieko­nie­cznie pra­widłowo zaprowadzą
Tam gdzie leży mo­je szczęście.
Zaw­sze kierun­kow­skaz wskaże serce.

Czy mi mówi,
Czy nie mówi,
Ser­ce się do głup­ca czubi.

Mam swe ręce.
Nieko­nie­cznie po­moc niosą,
Na­wet dużo grzechu czynią.
Zaw­sze od­puści mi serce.

Tyl­ko je­mu ufam.
Tyl­ko jed­no mam.
Tyl­ko je­go nie doceniam. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 lipca 2017, 01:06

Dziś będę

Dziś będę lus­trem, wczo­raj kamieniem.
Dziś będę duchem, wczo­raj historią.
Dziś jes­tem ni­kim, wczo­raj byłem niczym.

Dziś nie boję się rozpicia.
Dziś nie boję się pamięci.
Dziś się tyl­ko boję kogoś.

Dziś, bo nie jut­ro, zra­niony zostanę.
Dziś, bo nie jut­ro, zak­ry­ty zostanę.
Dziś, bo nie jut­ro, zos­tanę złamany.

To ja - lus­tro, od­biję szczerze.
To ja - po­kaz, przed­sta­wię prawdę.
To ja - nikt, lecz będę zawsze. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 23:50

Przyjacielu...

Przyjacielu...
to ja - człowiek...
...czuję brak
brat­niej duszy.

To ja - przyjaciel...
...czuję niedosyt
wspólne­go czasu.

To ja - towarzysz...
...czuję rozpacz
sa­mot­nej podróży.

To ja - ten drugi...
...czuję smutek
ut­ra­cone­go szczęścia.

To ja wspominam...
a Ty
już śpisz... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 czerwca 2017, 10:13

Homo sum

Człowiek żyjący by is­tnieć - myśli
Człowiek żyjący by is­tnieć - działa
Człowiek żyjący
I również wierzący

Człowiek wierzący by czcić - ufa
Człowiek wierzący by czcić - słucha
Człowiek wierzący
I również stworzony

Człowiek stworzo­ny by kochać - tęskni
Człowiek stworzo­ny by kochać - czuje
Człowiek stworzony
A jed­nak zrodzony

Człowiek zrodzo­ny by być - rozumie
Człowiek zrodzo­ny by być - pragnie
Człowiek zrodzo­ny
A jed­nak martwy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2017, 23:35

Pragnienie

Chcę utonąć, utonąć we śnie.
Pragnę być, być myślą bez serca.
Chcę um­rzeć, um­rzeć na no­ce i dnie,
Bo śmierć jest tak ponętna.

Nie chcę bym był dłużej niż ty.
Nie pragnę bym był dłużej niż inni.
Chcę bym skończył na dole,
Bo w tym og­niu nie spłonę.

A cze­go ty chcesz... do szczęścia?
A cze­go ty prag­niesz... od życia?
A cze­mu ty chcesz in­nym coś dać?
Prze­cież... nie każdy zasłużył, by brać. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 czerwca 2017, 23:18
Arias

Na pytanie Tak czy nie jest odpowiedź Nie martw sie

Zeszyty
  • ... – ???

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arias

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 stycznia 2018, 23:06Polna sko­men­to­wał tek­st Chwila słabości

12 stycznia 2018, 19:55Arias do­dał no­wy tek­st Płonień na dłoni

12 stycznia 2018, 19:47Arias do­dał no­wy tek­st Cena wiary

12 stycznia 2018, 19:46Arias do­dał no­wy tek­st Aż gdy­by

12 stycznia 2018, 19:45Arias do­dał no­wy tek­st Chwila słabości

23 lipca 2017, 00:06enta! sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2017, 08:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2017, 08:26Pankreator sko­men­to­wał tek­st ***

27 czerwca 2017, 20:55YoAśka. sko­men­to­wał tek­st Przyjacielu...  

26 czerwca 2017, 22:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Wspomnienie rzeczy­wis­tości